Tüy Sıklet Devlet: Andora

Başar KURTBAYRAM – Bugün Andora’ya gidelim mi? Evet mi? Hadi, o zaman. Önümüze Avrupa haritasını açıyoruz, elimize de bir büyüteç alıyoruz. Büyüteci